Opis Stanowiska Pracy
Spawacz spawa lub łączy metalowe części, uzupełnia braki, wcięcia, łączenia wyrobów metalowych używając ręcznego sprzętu spawalniczego.
Obowiązki
Spawacz:
• spawa konstrukcje belkowe budynków, mostów i innych struktur, jak również łączy rury w rurociągach, elektrowniach i rafineriach
• spawa materiały takie jak stal czy tytan
• operuje maszynami spawalniczymi
• planuje organizację pracy przez czytanie planów
• rozmontowuje duże obiekty takie jak statki czy maszyny lotnicze

Wykształcenie
Od kandydatów zazwyczaj wymaga się dyplomu ukończenia szkoły średniej, pracodawcy mogą również wymagać wykształcenia zawodowego czy ukończenia kursu związanego z tą dziedziną. W niektórych przypadkach potrzebny jest dyplom studium policealnego lub licencjata. Początkujący pracownicy tej branży muszą przepracować od kilku miesięcy do roku z doświadczonymi pracownikami.
Od kandydatów na niektóre stanowiska wymaga się ogólnych certyfikatów spawalniczych lub certyfikatów potwierdzających szczegółowe umiejętności.
Wcześniej zdobyte umiejętności, wiedza czy doświadczenie mogą być pomocne w znalezieniu pracy na to stanowisko, ale zazwyczaj nie są wymagane.
Umiejętności
• zwracanie uwagi na szczegóły
• sprawność manualna
• wytrzymałość fizyczna
• siła fizyczna
• orientacja przestrzenna
• umiejętności techniczne