W dniu 1.01.2013 BAG wprowadził rozporządzanie o zasadach higieny dla przemysłu gastronomicznego.
Oznacza to, że od tego momentu obowiązuje ich stosowanie w przemyśle gastronomicznym.
GVG służy inspektorom sanitarnym jako podstawowy dokument, obejmujący wytyczne kontroli obiektów gastronomicznych.

Cele
Otrzymają Państwo praktyczny zarys obowiązujących zasad higieny w ramach n
Uczą się Państwo, w jaki sposób na podstawie norm budować i rozwijać swoją samokontrolę w przedsiębiorstwie.

Treści kursu

• Cel i podstawy GVG
• Organizacja przedsiębiorstwa, ustalanie obowiązków
• Znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych
• Rozpoznawanie, kontrola i opanowanie zagrożeń (BHCAP)
• Samokontrola w przedsiębiorstwie
• Kompetentna współpraca z organami prawa

Grupa kierunkowa
Właściciele przedsiębiorstw, hotelarze, szefowie kuchni i wszyscy, którzy muszą znać zasady higieny w życiu zawodowym.