Program kursu
*Informacje o oprogramowaniu CAD i sprzęcie komputerowym
*Menu główne programu Konfiguracja i zastosowanie
Podstawy rysowania
*Linia Technika rysowania linii
*Komponenty rysunku
*Polecenia dokowania i ustawienia
*Metody wyboru obiektów
*Ustawienia obrazu
*Polecenia edycji: kopiowanie, przesuwanie, wyrównanie
*Polecenia edycji: pomniejszanie, poszerzanie
*Tworzenie i właściwości warstw
*Polecenia rysowania: Linia X, elipsa, region, skos
*Polecenia edycji: obrót, rzut, pochylenie
*Opcje edycji: powielanie łukowe
*Polecenia edycji : powielanie prostokątne
*Polecenia edycji: koniec, biegun, śledzenie

Podstawy wymiarowania
*Polecenia edycji: sortowanie, skalowanie
*Polecenia edycji: rozciąganie, lustro
*Przygotowanie (skanowanie i wyposażenie)
*Przechowywanie plików, cofanie zmian
*Konwertowanie plików na różne formaty
Rysowanie i przenoszenie do innych programów
*Ustawienia-polecenia
*Polecenia rysowania: linia M, ustawienia stylu linii M
Krzywa
*polilinia

AutoCAD przekazuje umiejętności
*Polecenia wymiarowania
*Ustawienia rozmiaru, formatu
*Szablony pliku wykonywalnego
*Profil użytkownika, tworzenie biblioteki
*Koncepcje operacji
*Przyporządkowywanie zewnętrznych szablonów
*Polecenia wyszukiwania
*Właściwości wyłączonych komponentów
*Drukowanie na ploter
*System oznakowania rysunków
*Techniki modelowania rysunków 3D
*Podstawowe komponenty rysowania 3D
*Obracanie, model z zaawansowanymi opcjami
* profesjonalne tworzenie projektów
AUTOCAD Opis kursu
Oprogramowanie jest obecnie najpopularniejszym programem do projektowania grafiki. Przekazuje umiejętności tworzenia wszystkich rodzajów rysunków architektonicznych i technicznych 3D. Naucza też używania narzędzi izometrycznych.
Kto może wciąć udział w kursie?
Oczywiście osoby pracujące z oprogramowaniem AutoCAD, absolwenci specjalizacji budowa i konstrukcja maszyn, budownictwa, elektroniki, inżynierzy i technicy odzieży, architekci wnętrz, architekci krajobrazu.
AUTOCAD Czas trwania kursu
64 godziny/pod nadzorem trenera