Grupa kierunkowa
Osoby zatrudnione w obiektach gastronomicznych, które chcą obsługiwać niemieckojęzycznych klientów.

Treści nauczania
Formy powitania i pożegnania klientów
Techniki zadawania pytań szczegółowych klientom, prośby o powtórzenie
Ćwiczenia rozumienia ze słuchu
Ćwiczenia rozumienia tekstu czytanego, jak karty menu i materiały informacyjne
Scenki sytuacyjne
Materiały do nauki
Podręcznik
Zeszyt ćwiczeń