Wykształcenie ogólne:
• Język francuski
• Historia, geografia
• Wychowanie obywatelskie, prawne i socjalne
• Matematyka
• Nauki ścisłe
• Wychowanie fizyczne i sport
• Język obcy

Wykształcenie zawodowe:
• Biologia, biologia stosowana i higiena
• Urządzenia i przyrządy technologiczne
• Profesjonalne techniki pielęgnacji włosów, zmiana koloru, trwałe zmiany w postaci cięcia i stylizacji
• Profesjonalna komunikacja
• Wiedza o środowisku zawodowym
• Rzemiosło artystyczne
• Profilaktyka-Zdrowie-Środowisko

➢ Szkolenie trwa w sumie 2 lata (tydzień w szkole i 3 tygodnie w przedsiębiorstwie w ciągu dwóch lat)
➢ Po ukończeniu szkolenia i zdania testów, otrzymacie Państwo Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) we fryzjerstwie