• Koncepcja Halliwicka oparta jest na zasadach hydrostatyki, hydrodynamiki oraz kinezjologii. Łączy wiedzę na temat: wody i ciała, nauczania i uczenia; motywacji; wyzwań; czynności, gry i muzyki, dynamiki grup, kwestię równości osób niepełnosprawnych oraz ciosów pływackich.
• Pływacy są uczeni na zasadzie jeden do jednego aż do uzyskania pełnej niezależności. Co więcej, każda para stanowi część grupy. Pozwala to pływakom na czerpanie korzyści z pracy w grupie, a także ze stałej opieki instruktora. Nie używa się żadnych pomocy ułatwiających unoszenie się na wodzie. Ma to pomóc nowicjuszom w znalezieniu własnej równowagi.
• Ten podstawowy kurs Koncepcji Halliwicka składa się ze czterech dni szkolenia (lub z ekwiwalentu godzinowego) podczas których uczestnik zyskuje wiedzę teoretyczną jak i dotyczącą pracy w basenie. Większość kursów przeprowadza się podczas dwóch weekendów, lecz możliwe jest przeprowadzenie ich podczas bloków czterodniowych lub podczas serii wieczorów, jeśli tylko dostępni są wykładowcy.
• Dnia pierwszego oraz drugiego instruktorzy zdobywają wiedzę i praktykę z zakresu koncepcji Halliwicka podczas nauczania ludzi w różnym wieku lub o specjalnych potrzebach. Robione jest to po to, by stać się kompetentnym i jak najbardziej niezależnym na powierzchni wody.
• Celem dnia trzeciego i czwartego jest pogłębienie wiedzy i praktyki zdobytej przez dwa pierwsze dni kursu oraz opracowanie, zaplanowanie i zanotowanie grup, a także gier, by ukazać swój postęp pływacki.
Cel:
• Głównym celem jest przedstawienie instruktorom Koncepcji Hallwicka oraz utrwalenie wiedzy, a także umożliwienie instruktorom na zastosowanie teorii w praktyce.
Efekt kształcenia:
• Zdobycie wiedzy na temat filozofii, historii i rozwoju Koncepcji Halliwicka
• Poznanie ważności kontrolowania oddechu oraz zdobycie wiedzy z faz nauczania
• Poznanie oraz dyskutowanie na temat efektów wody na ciało
• Poznanie każdego z dziesięciu Punktów Programu oraz zdobycie wiedzy na temat jego praktycznego zastosowania
• Dowiedzenie się o kwestii równości
• Zwiększenie zrozumienia dodatkowych potrzeb osób z niepełnosprawnością w środowisku basenowym.
• Dowiedzenie się jakie efekty może mieć woda na ciała dotknięte niepełnosprawnością
• Zrozumienie zagadnień dotyczących komunikacji
• Zapoznanie się z kwestiami związanymi z poruszaniem się oraz asystowaniem
• Dowiedzenie się dlaczego nie używa się pomocy ułatwiających w unoszeniu się na wodzie
• Wymienienie głównych punktów bezpieczeństwa przy basenie
• Posiadanie wiedzy na temat lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej strukturze Koncepcji Hallwicka (AST – Stowarzyszenie Terapii Pływackiej)
• Posiadanie wiedzy na temat Międzynarodowego Stowarzyszenia Hallwicka (IHA – International Hallwick Association)
• Zdobycie wiedzy na temat Stowarzyszenia Terapii Pływackiej Hallwicka (Hallwick Association of Swimming Therapy)
• Zademonstrowanie na basenie:
-Roli instruktora w wejściu, wyjściu i wspomaganiu
-Zbalansowanej pozycji oraz rotację
-Czynności nauczające Programu Dziesięciu Punktów
• Przywołanie i przedyskutowanie Programu Dziesięciu Punktów
• Zdobycie wiedzy na temat wartości gier i wykorzystanie ich najlepszych zalet
• Zdobycie wiedzy na temat wartości i użycia śpiewu oraz muzyki
• Posiadanie wiedzy z zakresu nauczania i testowania odznaki biegłości Stowarzyszenia Terapii Pływackiej Hallwicka
• Przedyskutowanie technik używanych podczas nauczania w warunkach basenowych
• Zrozumienie różnych aspektów postępu, a także w jaki sposób może to ulepszyć ocenianie i notowanie
• Omówienie różnorodnych aspektów konkurencji
• Zdobycie wiedzy na temat wartości grup i grupowania oraz jak czerpać z nich największe korzyści.
• Przedyskutowanie i decydowanie jak pogrupować pływaków
• Zaplanowanie czynności basenowych na podstawie Programu Dziesięciu Punktów oraz Testu Biegłości
• Ocenianie pracy w basenie