Kursy kinesiotrapingu są otwarte i przeznaczone dla osób pracujących w profesjonalnych zakładach opieki zdrowotnej. Głównym celem kursu jest dostarczenie każdemu lekarzowi najważniejszego wsparcia intelektualnego poprzez instrukcje eksperta i supernowoczesne konsultacje baz danych. Plastrowanie dynamiczne jest używane do:

• reedukacji systemu nerwowo-mięśniowego
• redukcji bólu
• zapobiegania urazom
• promowania lepszej cyrkulacji i uzdrowienia

Zakres kursu:
• stworzony, aby przedstawić kinesiotaping lekarzom
• omawia pięć głównych systemów fizjologicznych – skóra, mięśnie, powięź, układ krwionośny/ limfatyczny, stawy
• oferuje sesje praktyk aplikacji kinesiotapingu
• zakończenie kursu przygotuje uczestników do niwelowania syndromu nadużycia, stymulowania słabych mięśni i zmniejszania bólu oraz obrzęków

Czas trwania
8 godzin
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat po ukończeniu kursu