Kurs jest skierowany do osób chcących pracować jako opiekun medyczny. Osoba ta pełni bardzo ważna role w życiu chorego. Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z rożnymi zagadnieniami, takimi jak np. Istota pielęgnacji chorego, opieka nad osoba niepełnosprawną, technika radzenia sobie ze stresem, itd.

Program:

 • istota pielęgnacji chorego
 • opieka nad osoba niepełnosprawną
 • technika radzenia sobie ze stresem
 • wstęp do pierwszej pomocy przedmedycznej
 • wstęp do anatomii
 • podstawy komunikacji werbalnej
 • podstawy komunikacji niewerbalnej
 • higiena osoby
 • higiena środowiska starszej osoby
 • podstawy ubierania chorego
 • podstawy podnoszenia chorego
 • wypadki domowe –podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • odżywianie chorego/osoby starszej
 • podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • odżywianie chorego/osoby starszej