Kurs przeznaczony dla osób pragnących pracować w turystyce jako animatorzy rekreacji ruchowej.

Program:

  • planowanie zajęć sportowych dla rożnych kategorii wiekowych
  • organizacja zajęć sportowych dla rożnych kategorii wiekowych
  • prowadzanie zajęć sportowych dla rożnych kategorii wiekowych
  • prawa i obowiązki animatora
  • pierwsza pomoc
  • bezpieczeństwo
  • sposoby komunikacji
  • regulacje prawne dotyczące sportu