Czas trwania kursu

80 godzin

Rodzaj
Forma zdalna
Forma stacjonarna (minimalna liczba uczestników)

Cele
Nabycie umiejętności i wiedzy w kwestiach zarządzania zakupami, dostawą produktów itp. Zarządzanie i kontrola kosztów dystrybucji, zarządzanie magazynem, przeprowadzanie inwentaryzacji, znajomość zasad organizacji magazynu.

Tematy
Funkcja zakupów i dostaw. Podstawowe zasady
Pojęcie i cel dostawy. Usługi handlowe. Dział zakupów. Cykl zakupów.

Pojęcie i funkcja zarządzania zasobami
Zasoby. Potrzeba zarządzania zasobami. Podstawowe funkcje podaży.

Inwentaryzacja
Koszty związane z zarządzaniem zasobami. Struktura kosztów przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów. Bilansowanie kosztów. Poziom usług i podział kosztów. Bezpieczeństwo. Termin zaopatrzenia.

Logistyka
Historia w pigułce. Pojęcie logistyki biznesowej. Sfera wpływów. Logistyka w biznesie. Cele logistyki. Koszty dystrybucji. Definicja Procesu Logistycznego. Projektowanie Procesu Logistycznego. Stanowisko Logistyki w firmie. System informacji logistycznej. Podstawowe funkcje systemu logistycznego. Integracja systemu logistycznego. Dystrybucja jako system zintegrowany. Przedsiębiorstwa w systemie dystrybucji.

Materiały i obsługa
Rodzaje materiałów. Aspekty materiałów logistycznych. Typologia materiałów. Jak się szacuje materiały? Jednostki logistyczne. W jaki sposób koduje się materiał? Etykietowanie materiałów. Magazynowanie.

Inwentarze
Inwentarze. Klasy i modele inwentarzy. Chipy w sklepach. Różnice inwentaryzacyjne. Oszacowanie inwentarzy. Analiza inwentarzy. Techniki ABC.

Magazyny
Przechowywanie. Składowanie i jego rozwój. Pojęcie Magazynu. Funkcje magazynu. Związek pomiędzy magazynem, a hurtownią. Rodzaje magazynów. Powierzchnie magazynów. Z czego składa się magazyn? Obrót. Projekt magazynu. Położenie magazynów. Powierzchnia magazynów. Modele organizacji. Odbiór. Magazyn XXI w.

Działalność magazynowa
Przewóz ładunków. Odbiór i rozmieszczenie towaru. Operacje wyjściowe: przygotowanie i wysyłka. Działania kontrolne: inwentaryzacja. Fizyczne i administracyjne operacje wewnętrzne.

Zastosowanie informatyki w zarządzaniu dostawami. Nowe trendy zarządzaniem zasobami.
Nowe technologie. Montaż. Świadczenia objęte przez aplikację internetową. Funkcje aplikacji. Procedury używania aplikacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami. E-zakupy, nowa filozofia sztuki zakupów. Oszczędzanie za pomocą E- zakupów. System ERP: wprowadzenie. Korzyści ERP. Rola Internetu. Ulepszenia w zarządzaniu zamówieniami za pomocą Internetu