Szkolenie
Handel zagraniczny

Czas trwania szkolenia
40 godzin

Rodzaj
Kurs CD
Kursy On-line
Forma stacjonarna (minimalna liczba uczestników)

Cele
Rozwijanie umiejętności administracyjnych w międzynarodowej firmie sprzedaży oraz zapoznanie się ze wszystkimi formalnościami

Tematy

Moduł 1: Część pierwsza Handel Zagraniczny

Pozycja 1. Firmy na rynku zagranicznym
Wstęp
Pojęcia
Handel międzynarodowy
Wpływy czynników na arene międzynarodową
Przewagi konkurencyjne
Światowa Organizacja Handlu
Umowy zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu
Bilans płatniczy
GATT
Rozwój Handlu Międzynarodowego
Korzyści dla firm płynące z internacjonalizacji

Pozycja 2. Marketing Międzynarodowy I
Międzynarodowa Organizacja Firm
Międzynarodowe Badania Handlowe
Ryzyko inwestowania za granicą
Segmentacja rynku
Niekontrolowane czynniki. Środowisko I
Niekontrolowane czynnyki. Środowisko II
Charakterystyka międzynarodowych firm z Sukcesem
Zadania Międzynarodowego Marektingu
Elementy Międzynarodowego Planu Marketingowego
Międzynardowe Strategie Marketingowe\

Pozycja 3. Marketing Międzynarodowy II
Międzynarodowa Polityka Produktu
Adaptacja lub Globalizacja
Pojemnik
Etykieta
Marka
Gwarancja i Serwis
Projekowanie i Rozwój Produktu
Międzynarodowa Polityka Dystrybucji
Formularz zgłoszeniowy
Formy marketingu
Problem nadmiaru
Wybór formularza zgłoszeniowego
Międzynarodowa Polityka Komunikacji
Bariery Komunikacji Międzynarodowej
Międzynarodowe Polityka Cen
Określanie cen
Zmiany na Rynku Zagranicznym

Moduł 2: Część druga Handel Zagraniczny

Pozycja 4. Środki płatności i wsparcie finansowania operacji płatniczych I
Handel Zagraniczny I
Handel Zagraniczny II
Środki płatności I
Środki płatności II
Dokumentacja handlowa w sprzedaży międzynarodowej
Finansowanie zagranicznych operacji handlowych
Umowa kredytu I
Umowa kredytu II

Pozycja 5. Środki płatności i wsparcie finansowania operacji płatniczych II
Bariery eksportu
Oficjalna pomoc eksportwa
Podatek od handlu zagranicznego
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Operacje specjalne: Wynagrodzenie
Formuły handlowe
Internacjonalizacja firm
Rozwój hiszpańskiego systemu bankowości
Internacjonalizacja Ameryki Łacińskiej I
Internacjonalizacja Ameryki Łaciskiej II

Pozycja 6. Środki płatności i wsparcie finansowania operacji płatniczych III
Wstęp
Rynek elektroniczny
Plan działania na rzecz internacjonalizacji gospodarki
Hiszpański plan strategiczny w sektorach do zmian klimatu

Programy wsparcia
Infolinie OCDE
Rodzaje raportów rynkowych
Programy fir