Kurs

Historia dziedzictwa i prawo kultury (56 godzin)
• Historia dziedzictwa (28 godzin)
• Prawo kultury : dziedzictwo, wizerunek, prawo autorskie (28 godzin) (Sprawdzanie wiedzy : dokumenty tematyczne)

Zarządzanie dokumentacją (28 godzin)
• Zarządzanie dokumentacją i archiwami obiegowymi i pośrednimi (22 godziny)
• Studiowanie spraw (6 godzin)

Archiwum końcowe : klasyfikowanie, analizowanie, notowanie, konfekcjonowanie (48 godzin)
• Klasyfikowanie, analizowanie, notowanie, konfekcjonowanie (24 godziny)
• Międzynarodowy Standard Opisu Archiwalnego (ISAD(G)) i Międzynarodowy Standard Archiwalnych Haseł Wzorcowych (ISAAR) (24 godziny)

Usługi archiwalne dzisiaj : archiwum publiczne i prywatne (30 godzin)
• Archiwum publiczne (AN, AD, AM, AR / archiwum zdrowia / archiwum badań i Uniwersytetów) (15 godzin)
• Archiwum prywatne (przedsiębiorstw i stowarzyszeń) archiwum techniczne, naukowe i literackie (15 godzin)

Dokumentacja informatyczna (56 godzin)
• XML-EAD(Encoded Archival Description) (50 godzin)
• Skanowanie : techniki i metody (6 godzin)

Archiwum elektroniczne, audiowizualne i dźwiękowe (36 godzin)
• Archiwum elektroniczne i GED (27 godzin)
• Archiwum audiowizualne (obrazy nieruchome-zdjęcia, plakaty, dźwięk, obrazy ruchome) (9 godzin)

Komunikacja i promocja (30 godzin)
• Powitanie publiczności (15 godzin)
• Środowisko i ekonomia (15 godzin)

Warsztaty laboratoryjne (28 godzin)
• Archiwum i e-wiedza ( budowa wspólnego projektu pod opieką kadry IDEFI CreaTIC)

Języki i profesjonalizacja (30 godzin. + 6 godzin obrony + 70 godzin dodatkowych korepetycji)
• Języki (30 godzin) Moduł szczegółowy w kontrakcie zawodowym : korepetycje, badania i profesjonalna gotowość (70 godzin)
• Staż

➢ To szkolenie,Poziom 2 – Archiwum, trwa rok, aby przystąpić do tego szkolenia, trzeba obowiązkowo posiadać zdaną maturę na minimum 4