Prawo człowieka do bycie sobą można wyrazić inaczej jako niebywalne prawo do posiadania i obrony swojego terytorium.

Nasza asertywność zależy tylko od nas, od naszej decyzji, od podejścia, a nawet od małego kroku…

I Pojęcie asertywności

II Typy zachowań
1 asertywność
2 agresywność
3 uległość

III Asertywność
1 względem siebie
2 względem ludzi

IV Asertywne techniki praktyczne
1 zdarta płyta
2 asertywne odraczanie
3 pytanie
4 komunikat ja

V Postawy asertywne
1 roszczeniowa
2 poniżająca
3 sarkastyczna
4 lekceważąca
5 wyniosła