Wykształcenie na opiekuna społecznego
Krajowa szkoła zawodów społecznych ,, Hannah Arendt” oferuje wykształcenie dla osób, które chcą być czynne w zawodzie opiekuna społecznego.

Warunki przyjęcia
– 4 tygodnie przedpraktyk
– ukończenie szkoły średniej i przynajmniej 18 lat lub dwa lata pozytywnie ukończonej szkoły wyższej lub kształcenie zawodowe tzw. ukończona nauka

Struktura i przebieg wykształcenia
Szkolenie trwa 3 lata. Zajęcia podzielone są na 38 godzin tygodniowo, praktyka odbywa się w miejscach służących dla usług społecznych (domy opieki, usługa ambulatoryjna, lokale mieszkalne i do pracy dla osób niepełnosprawnych, itp)

Treść szkolenia:
Szkolenia odbywają się w następujących obszarach:
– własny rozwój zawodowej tożsamości – nauka
– być zdrowym – być chorym: postrzeganie kondycji zdrowia, promocja zdrowia
– dostrzeganie, obserwowanie i tworzenie – Uroczystości w ujęciu rocznym
– towarzyszenie, zajmowanie się i opiekowanie się osobami starszymi w różnych sytuacjach życiowych
– być zdrowym – być chorym: Jedzenie i picie
– zajmowanie się i opiekowanie się ludźmi z demencją
– towarzyszenie, zajmowanie się i opiekowanie się ludźmi potrzebującym pomocy
– dostrzeganie, obserwowanie i tworzenie: rozwój i socjalizacja człowieka
– towarzyszenie, zajmowanie się i opiekowanie się ludźmi w różnych sytuacjach życiowych: pomoc osobom niepełnosprawnym
– rozwój własnej zawodowej tożsamości: chronić siebie i innych
– planowanie i realizacja projektów
– rozwój własnej zawodowej tożsamości: czuć się jak mężczyzna / kobieta
– dokumentowanie, ocenianie, integrowanie, planowanie, organizowanie, koordynowanie, działanie
– rozwój własnej zawodowej tożsamości: towarzyszenie ludziom w końcowej fazie życia
– towarzyszenie, zajmowanie się i opiekowanie się ludźmi w różnych sytuacjach życiowych: pomoc osobom chorym psychicznie

Możliwości pracy
Zastosowanie odbywa się przede wszystkim w budynkach usług społecznych, są to
– domy opieki
– usługi ambulatoryjne
– budynki mieszkalne i budynki pracy dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób chorych psychicznie
– przedszkola i szkoły (z dodatkowymi wymogami wstępu)
Zadania
Opieka, wsparcie i towarzyszenie osobom potrzebującym pomocy, niepełnosprawnym i chorym psychicznie; wsparcie dla rodzin i pojedynczych osób.
– opieka (podstawowa opieka, środki profilaktyczne, aplikowanie leków, itp)
– opieka i wsparcie pod względem personalnym i społecznym poprzez rozmowy i konsultacje; sugestie co do spędzania wolnego czasu i pośredniczenia w kontaktach społecznych
– reprezentowanie lub towarzyszenie matkom i krewnym w rodzinach
– wspieranie w kształceniu, pracy, czasie wolnym i wspieranie do radzenia sobie z codziennym życiem
– wspieranie w obsłudze programu rehabilitacji w szkole i służbach społecznych.

Podstawowe wymagania
Da wyboru tego zawodu konieczne są takie umiejętności jak: odporność fizycznej i emocjonalnej, umiejętności relacji, pracowitość i wytrwałość, zaangażowanie, towarzyskość i zdolność do samodzielnej pracy