Celem kursu jest nabycie umiejętności z zakresu szybkiego czytania.
Program kursu

  • Wstęp do technik szybkiego czytania
  • Znaczenie szybkiego czytania
  • Użyteczność szybkiego czytania
  • Ćwiczenia szybkiego czytania
  • Efektywne czytanie
  • Techniki pamięciowe
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • mapy myśli